Wednesday, 9 April 2014


KURSUS AM BULAN NOVEMBER 2014

PROGRAM IKIM 2014
9. BENGKEL “PENGURUSAN STRATEGIK KAEDAH KETARASEDAR”
Penyelaras/ : Encik Mohd Noor Omar, Felo/ Coordinator Fellow
Tarikh/ 4-5 November 2014


Bidang pengurusan perlukan perancangan yang teliti dan terperinci. Setiap kejayaan tidak hanya berlaku begitu
sahaja. Unsur pengurusan ini merupakan permulaan dan pengakhiran kepada sesuatu tugasan. Pengabaian
terhadap pengurusan strategik atau kelekaan masyarakat terhadap penggunaan strategi, baik dalam
rumahtangga atau bidang kerjaya akan menjejaskan keberkesanan setiap tindakan.
Bengkel ini bertujuan untuk berkongsi tips dan teknik yang meliputi perkara seperti berikut:
(a) penetapan misi dan visi kehidupan dalam diri dan organisasi;
(b) teknik dan panduan dalam analisa dalaman dan luaran yang positif;
(c) perancangan tindakan sebagai ibadah yang berkesan; dan,
(d) strategi pengurusan yang kreatif dan inovatif.


Untuk keterangan lanjut sila hubungi :
UNIT PROGRAM IKIM
Telefon: 03-6204 6200/320/321/322/
323/324/325/326
Faksimili: 03-6204 6201/ 6204 6240
Email: program@ikim.gov.my
Website: http//:www.ikim.gov.my
Facebook: Institut Kefahaman Islam Malaysia