Tuesday, 1 July 2014

GST- GOODS AND SERVICES TAX

Kerajaan Malaysia telah mengumumkan secara meluas tentang GST yang akan dikuatkuasakan pada 1 April 2015. GST akan menggantikan SST iaitu Sales & Services Tax yang telah lama dipraktik kan di negara kita. Tujuan GST ini adalah sebagai satu cara pihak Kerajaan memantau sistem percukaian yang dikenakan di setiap peringkat. Selain daripada memastikan tidak ada ketirisan didalam sistem percukaian, pengguna juga akan mendapat maklumat sebenar pembelian dan percukaian yang dikenakan ke atas mereka, Saranan kepada ahli-ahli persatuan, ambil lah initiatif untuk memahami bagaimana sistem percukaian GST ini dikenakan kerana ianya melibatkan kita semua sebagai ahli usahawan.

InsyaAllah USAHANITA dari masa ke semasa akan mengumum kan agensi-agensi kerajaaan dan badan-badan lain yang melaksanakan program yang melibatkan GST ini.